AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu

Nový

12.4.2024 - 12.4.2024
variabilní symbol: 24076

ÚROVEŇ

Pro začátečníky v IT– zájemce o AI.

URČENO PRO

Téma semináře je vhodné pro ty, kteří nejsou odborníky v IT oblasti, ale chtějí se vzdělat v současném trendu umělé inteligence a dozvědět se, co se právě v této oblasti děje. Umělou inteligenci si nejen představíme, ale vysvětlíme si také, jak funguje.

CÍL SEMINÁŘE

Umělá inteligence je jedním z #1 témat současnosti, a to jak z pohledu jedince, tak organizací. Jde o téma už zdaleka nejen technické, ale i celospolečenské, kdy AI dalece přesahuje hranice kybernetického světa, s očekávaným globálním dopadem na podstatnou část lidských aktivit.

Seminář „AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu“ uvede do principů umělé inteligence, vysvětlí co je AI a jak funguje, nastíní možná využití, praktická a reálná zneužití a problémy. Pozastaví se také u možností jak AI auditovat nebo využít v interním auditu.

Obsah se překrývá a dále rozvíjí přednášku z konference ČIIA v Táboře 2023 a dále do hloubky v samostatnou kapitolu rozšiřuje specifické téma AI ze semináře Audit IT pro non-IT auditory. Dává tak více prostoru tématu, na které se v rámci předchozího semináře nedostalo.

Cílem semináře je představit si AI jakožto fenomén a trend, jež může mít dopad na každého z nás nejen v pracovní, ale i v soukromé rovině.

Oblast AI je mimochodem také oblastí, jejímuž auditování se útvary interního auditu v krátké či vzdálenější budoucnosti pravděpodobně jen stěží vyhnou.

Bude tedy dobré být připraven, byť pro odpovědi na některé otázky je stále ještě příliš brzy.

OBSAH SEMINÁŘE

● Úvod do principů AI.

● Co je AI.

● Jak funguje.

● Využití, zneužití a problémy.

● Jak auditovat.

● Využití AI v IA.

● Trendy, diskuze a volné téma.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
PhDr. Ing. Jiří Čihák

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 1 950,- Kč bez DPH (2 360,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)

Přihlásit se