5 kroků k profesní excelenci

Nový

8.11.2024 - 8.11.2024
variabilní symbol: 24277

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, samostatně praktikující auditor.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout interním auditorům praktické nástroje a techniky pro efektivní komunikaci, osobní růst a profesní rozvoj.

Účastníci se naučí aktivně naslouchat, vést konverzace vedoucí k souhlasu, pracovat se svým vnitřním kritikem, rozpoznávat a překonávat vnitřní sabotéry a směřovat k mistrovství ve své profesi.

Workshop se přizpůsobí specifickým potřebám účastníků pro maximální relevanci a praktický přínos.

OBSAH SEMINÁŘE

Interaktivní a prakticky zaměřený workshop nabídne účastníkům jedinečnou příležitost rozšířit své dovednosti v klíčových oblastech, které jsou nezbytné pro efektivní a profesionální výkon jejich práce.

Workshop vychází z vlastních zkušeností lektorky. Pracuje s tématy, u kterých si sama dříve říkala "Proč mi to nikdo neřekl už dávno?".

Témata workshopu:

 • Aktivní naslouchání:
  Naučte se techniky, jak efektivně naslouchat svým kolegům a klientům, a jak tím zlepšit vzájemné porozumění a spolupráci.
 • Klást skvělé otázky:
  Získejte dovednosti, jak formulovat otázky, které rozvíjejí porozumění, podněcují kreativitu a vedou k hlubšímu myšlení a sebepoznání. Naučte se strategie, jak klást otázky, které podporují reflektivní procesy a aktivní zapojení účastníků, a které přispívají k řešení problémů a nalezení nových perspektiv.
 • Konverzace pro "ano":
  Osvojte si metody, jak vést konstruktivní dialogy, které vedou k pozitivnímu výsledku a získání souhlasu či podpory pro vaše návrhy a rozhodnutí.
 • Práce s vnitřním kritikem a sabotéry:
  Identifikujte a překonejte negativní sebekritické myšlenky, které mohou brzdit váš profesní i osobní rozvoj. Naučte se rozpoznat a neutralizovat vnitřní překážky a mentální bloky, které mohou podkopávat vaši efektivitu a úspěch.
 • Práce na mistrovství:
  Zaměřte se na kontinuální osobní růst a rozvoj, ať už jde o zlepšení specifických odborných dovedností nebo rozvoj osobních kvalit, které vám pomohou stát se mistrem ve své profesi.

Konkrétní náplň workshopu bude vždy přizpůsobena potřebám účastníků, aby bylo zajištěno, že každý získá maximum užitečných informací a dovedností přímo aplikovatelných ve své praxi.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Petra Plevová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 250,- Kč bez DPH (3 933,- Kč s DPH)

Přihlásit se