3E v číslech – Nákladově užitkové metody

30.4.2024 - 30.4.2024
variabilní symbol: 24096

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy.

CÍL SEMINÁŘE

Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Posluchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E“, tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích, a to s využitím nákladově užitkových metod. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace především zásad účelnosti a efektivnosti. Prostřednictvím nákladově užitkových metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina těchto příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuálnější přístup oproti většině alternativních seminářů s obdobným obsahovým zaměřením. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR.
  • Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E:
    • a) obecný postup uplatnění,
    • b) charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy,
    • c) příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel.
  • Některé zkušenosti s reálným uplatňováním principů 3E v ČR.
  • Závěry a vyhodnocení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se