Volná místa Nabízí

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.

14. červen 2017

ODBORNÝ RADA - INTERNÍ AUDITOR V ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle
§ 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“)

Vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa

ODBORNÝ RADA - INTERNÍ AUDITOR V ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU
CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR.

  • v oboru služby 3. Audit.
  • Místem výkonu služby je Praha.
  • Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do 31. 12. 2023.
  • Předpokládaným nástup na služební místo je 15. srpen 2017.
  • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
  • Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
  • Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. 6. 2017.

 

  • Veškeré informace naleznete v Oznámení - ZDE.
  • Přílohy ke stažení: - ZDE.