Volná místa

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.

19. březen 2018

Ministerský rada - kontaktní bod AFCOS

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_8, ministerského rady – kontaktní bod AFCOS, v oddělení interního auditu, v oboru služby 3 - Audit. Č.j. MMR-12741/2018-94.

Hlavní oblasti zodpovědnosti:
1)     administrativní agenda kontaktního bodu sítě AFCOS pro spolupráci s Evropským úřadem pro potírání podvodů;
2)     zpracování hlášení nesrovnalostí detekovaných v rámci implementace evropských fondů;

Nabízíme:
1)     místem výkonu služby je Praha, pracoviště v centru Prahy
2)     služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou
3)     předpokládaný nástup na služební místo je 1. květen 2018, nebo dle dohody
4)     služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy
5)     5 týdnů dovolené
6)     možnost sjednání Home Office
7)     pružná pracovní doba
8)     odborné vzdělávání, individuální studijní volno
9)     služební notebook a mobilní telefon
10)  stravenky
11)  5 dní zdravotního volna (Sick Days)

Podmínky přihlášení do výběrového řízení:
Předpoklady, požadavky a další informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MMR. Pro přihlášení do výběrového řízení se prosím podívejte na níže uvedený odkaz o vyhlášení výběrového řízení. Pokud splňujete všechny zákonné podmínky, zašlete prosím svou přihlášku se všemi požadovanými dokumenty na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Potřebné informace naleznete v níže uvedeném odkazu.

Odkaz na Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze stránek MMR:
https://www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista/VYBEROVE-RIZENI-na-obsazeni-sluzebniho-mista-ministerskeho-rady-k-(13)

Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit tyto materiály:
1)     Formulář „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení do výběrového řízení“
2)     Strukturovaný profesní životopis
3)     Motivační dopis

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady – kontaktní bod AFCOS, č.j. MMR-12741/2018-94“.

Zasláním CV na tento inzerát se do výběrového řízení nepřihlašujete!

Doplňující informace:
V případě dotazů k výběrovému řízení prosím kontaktujte paní Mahelovou na vanda.mahelova@axial.cz nebo v odpovědi na tuto pozici. Na vyžádání Vám také obratem zašleme na email dokument s „Oznámením o vyhlášení výběrového řízení“.

Kontakt:
Axial Personnel Agency, s.r.o.

Vanda Mahelová
Hybernská  24
110 00  Praha 1
Telefon: 234 715 000

 

 

19. březen 2018

Ministerský rada - auditor

MF – ODBOR AUDITNÍ ORGÁN – VŘ NA POZICE MINISTERSKÝ RADA-AUDITOR V OBLASTI AUDITU PROSTŘEDKŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z EU (VÝKON SLUŽBY V PRAZE NEBO V OSTRAVĚ)

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlásil v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5206 – Audit IROP, výběrová řízení na obsazení služebních míst FM č. 2886 a 2900 (výkon služby v Praze), dále FM č. 2954 (výkon služby v Ostravě).

 • služební místa jsou ve 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, motivační odměny jsou vypláceny ve smyslu usnesení vlády č. 444/2014;
 • služba bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou;
 • místo výkonu práce: Praha (u míst 2886 a 2900), Ostrava (u místa 2954);
 • předpokládaný termín nástupu do služby je červen 2018.

Hlavní náplní bude zejména:

 • výkon auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, zejména se zaměřením na Integrovaný regionální operační program – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie a zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci za programové období 2007 – 2013;
 • analytická činnost a reporting;
 • součinnost při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních odborných pracovních skupin ;
 • zpracování zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů.

Výdaje na uvedené pozice jsou spolufinancovány z EU prostřednictvím projektů OPTP podporujícími kromě motivačních odměn také vzdělávání a vybavení zaměstnanců.

Pro zájemce jsou kompletní podmínky a podrobnosti uveřejněny na webových stránkách MF zde:    

 

14. březen 2018

Volná služební místa Ministerstva obrany

Státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na níže uvedená služební místa u odboru interního auditu Ministerstva obrany.

 • ministerský rada oddělení interních auditů a následných kontrol odboru interního auditu Ministerstva obrany (extID 0000 6757 0082, ID 154 990 0000),
 • ministerský rada oddělení interních auditů a následných kontrol odboru interního auditu Ministerstva obrany (extID 0000 6757 0083, ID 154 991 0000).

Obě místa jsou zařazena v 12. platové třídě.

 

Bližší informace k obsazovaným služebním místům a souvisejícím výběrovým řízením jsou uvedeny ZDE.

Posuzovány budou žádosti, které žadatelé zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu obrany, Ministerstvo obrany, Náměstí Svobody 471/4, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 01, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva obrany na výše uvedené adrese v termínu do 30. března 2018. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (e-podatelnaMO@army.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: hjyaavk).

 

 

26. únor 2018

Internal Auditor / Internal Auditor senior

Do you want to develop your career in the Financial service industry global leader?
Are you motivated, self-driven, able to use your knowledge and curious to learn new things in a local environment with global perspective?
Are you ready to explore the company from top to bottom, left to right?

If you feel comfortable with the statements above, we are keen to meet you! Just send us your CV!

What will you do:

 • You will be analyzing and assessing the processes and procedures across the company with focus on adequacy of internal control system.
 • Perform assurance and advisory engagements as a team member / leader.
 • Identifying added value propositions through process improvements including bringing in simpler and smarter solutions.
 • You will be working in a regulated environment of financial services (insurance, investments, pension funds, distribution), therefore an appropriate level of documentation and formalization of our work performed is necessary.
 • Regularly communicate with colleagues from different offices (regional, Head-office, etc.), so be ready to use English on a daily basis in a written the same as oral form.

What we expect:

 • University degree.
 • Strong and credible personality – does not matter if you feel being analytical introvert or ambitious extrovert if you promote the same values as we do.
 • Ability to solve issues independently, keeping deadlines.
 • Team player.
 • Communication (both Czech and English) and organizational skills at a professional level – you will be regularly in touch with top management, often multitasking.
 • Relevant working experience 2+ / 5+ years.

What will you get:

 • Opportunity to develop your skills and strengths.
 • Possibility to work part-time or full-time.
 • Possibility to specialize in an expert area you choose – financial and / or technical business, including obtaining relevant professional trainings and certifications (e.g. CIA, ACCA, CFA, CISA, CISSP etc.).
 • Modern, flexible and friendly working environment, excellent team spirit with off-work events.
 • Challenges on a daily basis, get to know how the business really works behind the marketing curtains.
 • Possibility of international mobility and professional growth within the Generali Group worldwide.
 • Wide range of employee and product benefits (it’s a top tier corporation, and it’s big!).

Additional information:

Place of work: Prague 4, Pankrac
Start: upon agreement / asap

Kontakt:

Česká pojišťovna a.s.
Helena Ivančíková
Na Pankráci 123/1720
140 21  Praha
Česká republika

Odpovědět můžete: ZDE.

 

 

15. únor 2018

Interní auditor

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, přijme:

INTERNÍHO AUDITORA

Pracoviště: Odbor vnitřního auditu a kontroly
Úvazek: 40 hod týdně
Provoz: jednosměnný
Datum nástupu: 5/2018 (případně dle dohody)

Kontakt:
Ing. Šárka Nováková, MBA
e-mail.: sarka.novakova@vfn.cz, telefon: 22496 5472

Krátký popis pracovní náplně:

 • Provádění interních auditů podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zaměřených zejména na systémové posuzování procesů chodu organizace.
 • Přezkoumávání a vyhodnocování kontrolního systému.
 • Identifikace rizik.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru (vhodné i pro absolventy).
 • Preciznost, pečlivost, samostatnost a schopnost pracovat v týmu.
 • Ochotu učit se novým věcem.
 • Pokročilou znalost MS Office.
 • Vítána znalost legislativy pro oblast interního auditu, řídících a kontrolních mechanismů, řízení rizik a ochrany osobních údajů.

Nabízíme:

 • Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy.
 • Možnost odborného růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv.
 • 5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí.
 • Další zaměstnanecké benefity.

 

26. leden 2018

INTERNÍ AUDITOR

Do týmu interního auditu ČEZ (Group audit) hledáme auditora

Technické požadavky

 • Znalost příslušných zákonů České republiky
 • Dobrá znalost práce s MS Office (MS Excel, Word, Power Point)
 • Schopnost psát texty v angličtině
 • Znalost energetiky výhodou

Další požadavky

 • Vysoké morální a etické standardy
 • Vynikající komunikační dovednosti
 • Kritické myšlení a schopnost týmové spolupráce

Náplň práce

 • Realizace auditů ve Skupině ČEZ
 • Konzultační činnost (účast na projektech ve Skupině ČEZ)

Nabízíme

 • Příležitost zajímavé a samostatné práce
 • Příležitost osobního rozvoje a dalšího karierního růstu v nadnárodní energetické společnosti (vč. projektů mimo ČR)
 • 5 týdnů dovolené
 • Pružná pracovní doba (37,5 hodiny týdně)
 • Zajímavé platové podmínky a rozsáhlá nabídka benefitů

Kontakt

Mgr. Melčová Ilona
manažer LZ
+420 602 287 184
ilona.melcova@cez.cz