Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

KURZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU JSOU AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz (Variabilní symbol - 69. běh) - OBSAZEN! Další Základní kurz je plánován v 1. pololetí roku 2018.
1. týden 9. - 12. 10. 2017
2. týden 30. 10.  - 2. 11. 2017

 


JUNIOR - Termíny


Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 84)
22. -  24. 11. 2017

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 83)
23. -  25. 10. 2017

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 86) - ZRUŠENO! Další kurz je plánován v 1. pololetí roku 2018.
17. - 19. 10. 2017

 

SENIOR - Termíny


Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy
(Variablní symbol - VS 80) /ZRUŠENO! Další kurz je plánován v 1. pololetí roku 2018.
18. -  20. 9. 2017

Audit účetní závěrky vybraných organizací (Variabilní symbol - 17399)
27. - 28. 11. 2017

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol - VS 85)
4. - 8. 12. 2017


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

 

Řízení interního auditu (Variabilní symbol - VS 81)
27. - 29. 11. 2017

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
(Variabilní symbol - VS 82) 
11. - 13. 12. 2017

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy