Certifikace Mezinárodní certifikace CPE

CPE (Continuing Professional Education)

Vážení certifikovaní interní auditoři,

 

rádi bychom Vás upozornili, že do 15. prosince 2014 je potřeba odevzdat hlášení CPE (Kontinuální profesní vzdělávání).

Přesto, že již někteří z Vás obdrželi automaticky vygenerovanou informaci z IIA, podmínky pro hlášení CPE se nemění.

Hlášení se podává na ČIIA do 15. prosince, buď on-line přes naše webové stránky (http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace/cpe/) nebo na libovolném formuláři.

Nečlenové ČIIA mají hlášení zpoplatněno (100 USD; bude přepočteno dle aktuálního kurzu), členové mají toto hlášení zahrnuto v ročním členském poplatku.

CIA certifikovaní podávají hlášení v počtu 40 hodin CPE za rok, v případě dosažení speciální certifikace (CGAP, CCSA, CFSA, CRMA) je podáváno hlášení v počtu 20 hodin CPE za rok.

Požadavky a možné činnosti, které lze zahrnout do hlášení CPE stanovuje Organizační směrnice
č. 4:2011
(viz příloha).

V případě, že do 15. prosince nebude hlášení předloženo, popř. nebude uhrazena faktura, která bude vystavena do konce tohoto roku všem nečlenům, bude následovat zařazení do stavu „neaktivní“

(titul CIA nebo ostatní tituly speciální certifikace se nesmí používat!).


Zveřejnění jmen certifikovaných osob

Z důvodu lepší transparentnosti a snazšího ověření, zda certifikovaná osoba je zařazena ve stavu „aktivní“ nebo  ve stavu „neaktivní“ zveřejňujeme jména certifikovaných osob na webu ČIIA.

Prosíme o zpětnou vazbu, zda s uveřejněním jména souhlasíte či nikoliv na e-mail: barnatova@interniaudit.cz. Děkujeme!

______________________________________________________________________________________________

CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese.
Všechny certifikované osoby jsou odpovědné za:

  • Udržování svých znalostí a dovedností
  • Doplňování svých znalostí a dovedností z hlediska zdokonalování a současného vývoje v oblasti standardů interního auditu, jeho postupů a metod nebo v jejich oblastech specializace (audity státní správy, finanční služby, sebehodnocení řízení a kontroly, nebo ujištění v oblasti řízení rizik).

Držitelé certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Financial Services Auditor (CFSA) a Certification in Risk Management (CRMA) musí potvrdit za svou osobu absolvování vyžadovaného počtu hodin průběžného vzdělávání. Je odpovědností každé certifikované osoby zajistit, aby hlášené hodiny CPE byly v souladu s pokyny stanovenými Radou IIA pro profesní certifikaci. Formuláře pro hlášení CPE jsou certifikovanými osobami předkládány jednou ročně v podobě prohlášení stvrzeného podpisem, že všechny platné požadavky v oblasti průběžného profesního vzdělávání byly splněny.

Certifikované osoby předloží formuláře pro hlášení CPE prostřednictvím lokálního Institutu, tj. ČIIA. Hodiny CPE v daném roce musí být nahlášeny do 31. prosince každého roku.

Každá certifikovaná osoba by měla v souladu s požadavky CPE předložit lokálnímu Institutu odpovídající formulář pro hlášení CPE a to bez podpůrné dokumentace, který by měl obsahovat následující informace:

  1. Název programu a/nebo popis jeho obsahu.
  2. Datum absolvování.
  3. Místo absolvování kurzu nebo programu.
  4. Pořádající organizace.
  5. Počet bodů za dobu školení dle doporučení pořadatele kurzu.

Všechny certifikované osoby (nečlenové) ve stavu „praktikující“ nebo „nepraktikující“ budou muset uhradit roční poplatek za udržení CPE. Nezaplacení poplatku za udržení CPE do 31. prosince bude mít za následek automatickou změnu ve stavu certifikace z „certifikován“ na „neaktivní“. Certifikované osoby mohou žádat o zařazení do stavu „Obnovení do aktivního CIA“, pokud žádají o obnovení do aktivního stavu, kandidáti musí nahlásit hodiny CPE prostřednictvím formuláře pro hlášení CPE. Kandidáti budou také muset uhradit roční poplatek za udržení CPE.

Podrobnější informace naleznete ve SMĚRNICI - ZDE .

Prohlášení CPE
Hlášení o splnění podmínek CPE
On-line hlášení o splnění podmínek CPE