Certifikace Mezinárodní certifikace Certifikační program

VÍTEJTE V SEKCI CERTIFIKAČNÍ PROGRAM

Existuje mnoho důvodů ke získání certifikace IIA. Ať je to punc interního auditu the Certified Internal Auditor® (CIA®) nebo kterákoli ze speciálních odvětvových certifikací je definicí profesionality.

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti.

The Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že její držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti.

Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.

Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám.

Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru - federální/národní, státní/krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte.

Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®) je nová kvalifikace pro budoucí - potenciální kandidáty na pozici vedoucího interního auditu, pro nově zvolené – začínající vedoucí interního auditu nebo již zkušené vedoucí interního auditu. K dosažení kvalifikace QIAL je potřeba kombinace určitých metod (záleží na kandidátovi, na jaké karierní pozici se nachází): vypracování případové studie, doložení odborné praxe, prezentace, rozhovory.

Internal Audit Practititoner je titul (nikoli certifikace), o kterou si mohou zažádat kandidáti CIA, kteří již mají splněnou 1. část certifikace CIA. Je určen především pro začínající interní auditory a zaručuje jejich výbornou znalost základů interního auditu. Titul se uděluje na základě žádosti na maximálně tři roky.

Bez ohledu na to, kterou certifikaci si zvolíte, představuje certifikace IIA Váš závazek vůči profesi interního auditu.
Navštivte také e-store IIA a vyberte si některý z doplňků s logem Vaší certifikace: ZDE.