Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Katalog na II.pol.
2017 ke stažení v PDF
Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
Čt 1. 6. PDF leták - Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek s ohledem na nový zákon o veřejných zakázkách a pravidla v programovacím období 2014–2020 Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek s ohledem na nový zákon o veřejných zakázkách a pravidla v programovacím období 2014–2020   Praha
2. 6. Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu   Praha
    Audit firemního vzdělávání ZRUŠENO Praha
Po 5. 6. Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné   Praha
    PDF leták - Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti   Praha
Út 6. 6. Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla   Praha
    PDF leták - Oběh účetních dokladů a interní audit v subjektech veřejné správy - OLOMOUC Oběh účetních dokladů a interní audit v subjektech veřejné správy - OLOMOUC ZRUŠENO Olomouc
    PDF leták - Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti   Praha
St 7. 6. Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla   Praha
    Audit souladu dle normy ISO 9001:2015 ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti   Praha
Čt 8. 6. Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném korupčním jednání? ZRUŠENO Praha
    Člověk – největší bezpečnostní riziko ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti   Praha
9. 6. Implementace auditorských doporučení od A do Z   Praha
    Principy odměňování dle CRD IV – požadavky na interní audit ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti   Praha
Po 12. 6. Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk managementu   Praha
Út 13. 6. Poradenská role interního auditu v oblasti Risk managementu   Praha
    Třikrát o kontrolních systémech podle COSO 1. Rámec pro řízení a kontrolu v organizaci   Praha
St 14. 6. Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami ZRUŠENO Praha
    Registr smluv aneb co jako auditor mám vědět   Praha
Čt 15. 6. Příklady interního auditního šetření „Měření výkonnosti pracovníků“   Praha
    Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií - NOVÝ TERMÍN KONÁNÍ! ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9 ZRUŠENO Praha
16. 6. Příklady interního auditního šetření „Měření výkonnosti pracovníků“   Praha
    Odpovědnost za porušení soutěžního práva   Praha
Po 19. 6. PDF leták - Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti - BRNO Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti - BRNO OBSAZENO Brno
St 21. 6. Šestero fází interního auditu   Praha
23. 6. Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů   Praha