Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Katalog na II.pol.
2017 ke stažení v PDF
Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
Po 2. 10. Interní audit připravenosti instituce na GDPR   Praha
    PDF leták - Metodické pokyny CHJ Metodické pokyny CHJ ZRUŠENO Praha
    Mapa korupčních rizik – účinný nástroj boje proti korupci   Praha
Út 3. 10. Interní audit připravenosti instituce na GDPR   Praha
    PDF leták - Nové prováděcí směrnice  – užitečné pomůcky pro praktický výkon interního auditu Nové prováděcí směrnice – užitečné pomůcky pro praktický výkon interního auditu   Praha
St 4. 10. PDF leták - Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislostech Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislostech PŘESUN

17319
Praha
    MS Excel jako užitečný pomocník auditora   Praha
    Financování ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory ZRUŠENO Praha
Čt 5. 10. Personální a organizační audity ZRUŠENO Praha
    Jak účinně formulovat auditní zprávy   Praha
6. 10. Plánování činnosti útvaru interního auditu ZRUŠENO Praha
    Člověk – největší bezpečnostní riziko   Praha
Po 9. 10. Jak vypracovat Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ZRUŠENO Praha
    Jak auditovat dle prováděcích předpisů a základní zadávací postupy dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Základní kurz - 69. běh Základní kurz - 69. běh OBSAZENO Praha
Út 10. 10. PDF leták - Zákon o státní službě – audit, personální procesy a nastavení vnitřních kontrolních systémů ve vztahu k implementaci zákona Zákon o státní službě – audit, personální procesy a nastavení vnitřních kontrolních systémů ve vztahu k implementaci zákona   Praha
    Finanční deriváty: zajišťovací účetnictví ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Základní kurz - 69. běh Základní kurz - 69. běh OBSAZENO Praha
St 11. 10. PDF leták - Zákon o státní službě – audit, personální procesy a nastavení vnitřních kontrolních systémů ve vztahu k implementaci zákona Zákon o státní službě – audit, personální procesy a nastavení vnitřních kontrolních systémů ve vztahu k implementaci zákona   Praha
    Vedení zaměstnanců ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Základní kurz - 69. běh Základní kurz - 69. běh OBSAZENO Praha
Čt 12. 10. Praktická realizace auditu vnitřních předpisů   Praha
    Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Řízení rizika likvidity v dohledové praxi ČNB - MIMOŘÁDNÝ Řízení rizika likvidity v dohledové praxi ČNB - MIMOŘÁDNÝ ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Základní kurz - 69. běh Základní kurz - 69. běh OBSAZENO Praha
13. 10. PDF leták - Prověření mzdové oblasti v organizaci Prověření mzdové oblasti v organizaci PŘESUN

17305
Praha
    PDF leták - Jak říkat „ne“ a umět si vymezit hranice Jak říkat „ne“ a umět si vymezit hranice ZRUŠENO Praha
    Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek   Praha
    Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu – od teorie k praxi   Praha
Po 16. 10. Přístup k hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací ze strany zřizovatele ZRUŠENO Praha
    FMEA – jak odhalit rizika ZRUŠENO Praha
    Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu   Praha
Út 17. 10. Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření   Praha
    PDF leták - Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! ZRUŠENO Praha
St 18. 10. Vývoj aplikací ZRUŠENO Praha
    Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému v příspěvkových organizacích – zkušenosti z implementací   Praha
    PDF leták - Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! ZRUŠENO Praha
Čt 19. 10. PDF leták - Audit přístupových práv do IT systémů Audit přístupových práv do IT systémů PŘESUN

17329
Praha
    Audit hospodaření s hotovostí a ceninami ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ! ZRUŠENO Praha
20. 10. PDF leták - Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu   Praha
    Audit zvládání rizik procesů uveřejňování do registru smluv ZRUŠENO Praha
    Audit inventarizace – případová studie   Praha
    Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé ZRUŠENO Praha
Po 23. 10. Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla   Praha
    Prezentační dovednosti ZRUŠENO Praha
    PDF leták - Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu   Praha
Út 24. 10. Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla
17353
Praha
    Audit IS/IT – pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
17355
Praha
    PDF leták - Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
VS 83
Praha
St 25. 10. Audit IS/IT – pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
17355
Praha
    PDF leták - Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
VS 83
Praha
Čt 26. 10. Audit vnitřní komunikace v organizaci
17357
Praha
    PDF leták - Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
17358
Praha
    PDF leták - AUDIT PRO PRVŇÁKY AUDIT PRO PRVŇÁKY ZRUŠENO Praha
27. 10. PDF leták - AUDIT PRO PRVŇÁKY AUDIT PRO PRVŇÁKY ZRUŠENO Praha
    Aktualizace Statutu zohledňující požadavky nových prováděcích směrnic z Rámce profesní praxe IA ZRUŠENO Praha
    Účetnictví – nástroj pro ověřovací procesy při interním auditu ZRUŠENO Praha
Po 30. 10. PDF leták - Základy účetnictví veřejných financí Základy účetnictví veřejných financí
17363
Praha
    MiFID II. pohledem advokáta a interního auditora
17364
Praha
    PDF leták - Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti / OSTRAVA! Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti / OSTRAVA!
17424
Ostrava
Út 31. 10. PDF leták - Základy účetnictví veřejných financí Základy účetnictví veřejných financí
17363
Praha
    Průběžný monitoring a auditing – moderní nástroje interního auditu
17366
Praha