Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Katalog na I.pol.
2018 ke stažení v PDF
Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
Čt 1. 3. Krizové řízení a plánování kontinuity v informatice –proces a metody (it service continuity management) Praha
Čt 1. 3. Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi   Praha
2. 3. PDF leták - Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.) Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.)   Praha
Po 5. 3. personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu   Praha
Po 5. 3. - 12. 4. PDF leták - Základní kurz Základní kurz   Praha
Út 6. 3. PDF leták - Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů; procesy správního řízení Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů; procesy správního řízení Praha
St 7. 3. PDF leták - Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě   Praha
Čt 8. 3. Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy   Praha
Po 12. 3. Compliance očima manažera PŘESUN

18023
Praha
Po 12. 3. Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu   Praha
Út 13. 3. Compliance očima interního auditora Praha
Út 13. 3. Personální a organizační audity   Praha
Út 13. 3. - 14. 3. Audit účetní závěrky vybraných organizací Praha
St 14. 3. Compliance očima regulátora finančního trhu   Praha
St 14. 3. - 15. 3. PDF leták - Audit IS/IT –pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Audit IS/IT –pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT   Praha
Čt 15. 3. PDF leták - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Praha
Út 20. 3. (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek
18003
Praha
Út 20. 3. Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu – od teorie k praxi
18041
Praha
St 21. 3. Praktická realizace auditu vnitřních předpisů PŘESUN

18040
Praha
St 21. 3. - 22. 3. Případová studie řízení rizik a interního auditu ZRUŠENO Praha
Čt 22. 3. Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislostech
18043
Praha
Čt 22. 3. PDF leták - Jak úspěšně vyjednávat o závěrečné zprávě Jak úspěšně vyjednávat o závěrečné zprávě ZRUŠENO Praha
23. 3. PDF leták - Vybrané kapitoly z komunikace Vybrané kapitoly z komunikace
18045
Praha
23. 3. Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro váš útvar interního auditu ZRUŠENO Praha
Po 26. 3. Poskytování dotací vč. Změn u dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018
18047
Praha
Po 26. 3. PDF leták - Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!OLOMOUC!! Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!OLOMOUC!!
18132
Olomouc
Út 27. 3. Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát
18048
Praha
Út 27. 3. Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9
18049
Praha
St 28. 3. PDF leták - Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory
18050
Praha
St 28. 3. Vedení zaměstnanců
18051
Praha
St 28. 3. PDF leták - forenzní účetnictví forenzní účetnictví
18052
Praha
Čt 29. 3. Veřejné zakázky malého rozsahu
18053
Praha
Čt 29. 3. Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy
18054
Praha
Čt 29. 3. PDF leták - Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady
18055
Praha