6. listopad 2017

PLATOVÁ STUDIE 2017 / INTERNÍ AUDIT - VÝSLEDKY!

Český institut interních auditorů pro Vás připravil ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení, zajímavý průzkum „Platová studie 2017“, který proběhl v červenci a srpnu 2017.

Výsledky jsou k dispozici pro členy ČIIA v členské sekci v části Dokumenty ČIIA.


Česká asociace pro finanční řízení již má dva ročníky za sebou a nyní jsme se přidali k průzkumu i my, interní auditoři.

Cílem průzkumu bylo zmapovat aktuální trendy v odměňování pracovníků v interním auditu s ohledem
na odvětví, velikost firmy, region nebo délku praxe.

 

 

ostatní novinky