22. listopad 2017

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 2017

Český institut interních auditorů vydává v tištěné podobě Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 2017 opět
v česko-anglické verzi a poprvé vydaný s novými prvky.

Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický kodex, Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených směrnic (Prováděcí směrnice).

Publikace je vytištěna v tvrdé kroužkové važbě v rozsahu 324 stran.

  • Pro členy ČIIA je publikace připravena v kanceláři ČIIA ZDARMA k vyzvednutí.
  • Nečlenové si mohou publikaci zakoupit v kanceláři ČIIA (hotově) nebo lze využít online zásilkového obchodu - ZDE.

ostatní novinky