6. listopad 2017

Global Advocacy Platform

The IIA vydala dokument Global Advocacy Platform, který popisuje 6 pilířů Good Governance.
Jedná se o hodnotný zdroj ke komunikaci s klíčovými partnery o důležitosti interního auditu.

Je dostupný v členské sekci v části Dokumenty the IIA pro členy ČIIA.

ostatní novinky