9. březen 2018

Auditing Model Risk Management / Nová Doplňková směrnice!

The IIA vydává novou Doplňkovou směrnici - Obecnou praktickou pomůcku pro sektor finančních služeb :
"Auditing Model Risk Management".

Účelem této praktické pomůcky je porozumět úloze interního auditu při posuzování řízení rizik modelů. Pomůcka popisuje metody a procesy, které mohou interní auditoři využít při plánování a realizaci zakázek v oblasti správy a řízení rizik.

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

ostatní novinky