2. leden 2018

Auditing Liquidity Risk: An Overview / NOVÁ DOPLŇKOVÁ SMĚRNICE!

The IIA vydává novou Doplňkovou směrnici Auditing Liquidity Risk: An Overview, která je primárně určena interním auditorům ve finanční oblasti.

Tato doplňková směrnice popisuje řízení a měření rizika likvidity, problematiku řízení rizika likvidity v modelu 3. linií obrany a také zahrnutí problematiky řízení rizika likvidity při plánování zakázek interního auditu. 

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

ostatní novinky