IPPF Interaktivní přehled

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

Nová podoba Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu byla oficiálně oznámena 6. července 2015 na Mezinárodní konferenci Mezinárodního institutu interních auditorů ve Vancouveru.

Doporučené a závazné směrnice IPPF

 • Prováděcí směrnice
  • PS1000 - Účel, pravomoci a odpovědnosti
  • PS 1010 - Přijetí Závazných směrnic ve statutu interního auditu
  • PS 1100 - Nezávislost a objektivita
  • PS 1110 - Organizační nezávislost
  • PS 1111 - Přímá vzájemná součinnost s orgány společnosti
  • PS 1112 - Role vedoucího interního auditu mimo oblast interního auditu
  • PS 1120 - Objektivita jednotlivce
  • PS 1130 - Narušení nezávislosti nebo objektivity
  • PS 1200 - Odbornost a náležitá profesní péče
  • PS 1210 - Odbornost
  • PS 1220 - Náležitá profesní péče
  • PS 1230 - Průběžný profesní rozvoj
  • PS 1300 - Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 1310 - Požadavky kladené na Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 1311 - Interní hodnocení
  • PS 1312 - Externí hodnocení
  • PS 1320 - Podávání zpráv o programu pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 1321 - Užívání výrazu "Je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
  • PS 1322 - Informování týkající se nesouladu
  • PS 2000 - Řízení interního auditu
  • PS 2010 - Plánování
  • PS 2020 - Komunikace a schvalování
  • PS 2030 - Řízení zdrojů
  • PS 2040 - Zásady a postupy
  • PS 2050 - Koordinace a možnost spolehnutí se
  • PS 2060 - Předávání zpráv vedení a orgánům společnosti
  • PS 2070 - Externí poskytovatel služeb a organizační odpovědnost za provádění interního auditu
  • PS 2100 - Charakter práce
  • PS 2110 - Řízení a správa společnosti
  • PS 2120 - Řízení rizik
  • PS 2130 - Řízení a kontrola
  • PS 2200 - Plánování zakázky
  • PS 2201 - Přístup k plánování
  • PS 2210 - Cíle zakázky
  • PS 2220 - Rozsah zakázky
  • PS 2230 - Rozvržení zdrojů v rámci zakázky
  • PS 2240 - Pracovní program zakázky
  • PS 2300 - Realizace zakázky
  • PS 2310 - Identifikace informací
  • PS 2320 - Analýza a hodnocení
  • PS 2330 - Dokumentace informací
  • PS 2340 - Dohled (supervize) nad prováděním zakázky
  • PS 2400 - Předávání výsledků
  • PS 2410 - Kritéria komunikace
  • PS 2420 - Kvalita zpráv
  • PS 2421 - Chyby a opomenutí
  • PS 2430 - Užívání výrazu "Provedeno v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
  • PS 2431 - Poskytnutí informací v případě nesouladu
  • PS 2440 - Distribuce výsledků
  • PS 2450 - Celkové názory
  • PS 2500 - Monitorování
  • PS 2600 - Předávání informace týkající se přijetí rizika
  • Doporučení pro praxi

   Doporučení pro praxi, které byly součástí IPPF z roku 2013, jsou stále dostupné samostatně. Prováděcí směrnice nahradily Doporučení pro praxi, s účinností od ledna 2017.

   • 1000-1-CZ
   • 1110-1-CZ
   • 1111-1-CZ
   • 1120-1-CZ
   • 1130-1-CZ
   • 1130A1-1-CZ
   • 1210-1-CZ
   • 1130A2-1-CZ
   • 1200-1-CZ
   • 1210A1-1-CZ
   • 1220-1-CZ
   • 1230-1-CZ
   • 1300-1-CZ
   • 1310-1-CZ
   • 1311-1-CZ
   • 1312-1-CZ
   • 1312-2-CZ
   • 1312-3-CZ
   • 1312-4-CZ
   • 1320-1-CZ
   • 1321-1-CZ
   • 1322-1-CZ
   • 2010-1-CZ
   • 2010-2-CZ
   • 2020-1-CZ
   • 2030-1-CZ
   • 2040-1-CZ
   • 2050-1-CZ
   • 2050-2-CZ
   • 2050-3-CZ
   • 2060-1-CZ
   • 2110-1-CZ
   • 2110-2-CZ
   • 2110-3-CZ
   • 2120-1-CZ
   • 2120-2-CZ
   • 2120-3-CZ
   • 2130-1-CZ
   • 2130A1-1-CZ
   • 2130A1-2-CZ
   • 2200-1-CZ
   • 2200-2-CZ
   • 2210-1-CZ
   • 2210A1-1-CZ
   • 2230-1-CZ
   • 2240-1-CZ
   • 2300-1-CZ
   • 2320-1-CZ
   • 2320-2-CZ
   • 2320-3-CZ
   • 2320-4-CZ
   • 2330-1-CZ
   • 2330A1-1-CZ
   • 2330A1-2-CZ
   • 2330A2-1-CZ
   • 2340-1-CZ
   • 2400-1-CZ
   • 2410-1-CZ
   • 2420-1-CZ
   • 2440-1-CZ
   • 2440-2-CZ
   • 2500-1-CZ
   • 2440A2-1-CZ
   • 2500A1-1-CZ
 • Doplňkové směrnice
  • Obecné praktické pomůcky
   • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
   • Auditing External Business Relationships
   • Internal Auditing and Fraud
   • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
   • Auditing Executive Compensation and Benefits
   • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
   • Assessing the Adequacy of Risk Management
   • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
   • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
   • Auditing the Control Environment
   • Interaction with the Board
   • Independence and Objectivity
   • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
   • Coordinating Risk Management and Assurance
   • Quality Assurance and Improvement Program
   • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
   • Integrated Auditing
   • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
   • Developing the Internal Audit Strategic Plan
   • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
   • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
   • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
   • Business Continuity Management
   • Talent Management
   • Internal Audit and the Second Line of Defense
   • Audit Reports
   • Engagement Planning
  • Praktické pomůcky pro veřejný Sector
   • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
   • Creating IA Competency in Public Sector
  • Praktické pomůcky - Globální technologické auditní pomůcky (GTAG)
   • GTAG 1 – Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition
   • GTAG 2 – Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success – 2nd Edition
   • GTAG 3 – Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition
   • GTAG 4 – Management of IT Auditing - 2nd Edition
   • GTAG 7 – Information Technology Outsourcing – 2nd Edition
   • GTAG 8 – Auditing Application Controls
   • GTAG 9 – Identity and Access Management
   • GTAG 10 – Business Continuity Management
   • GTAG 11 – Developing the IT Audit Plan
   • GTAG 12 – Auditing IT Projects
   • GTAG 13 – Fraud Prevention and Detection in an Automated World
   • GTAG 14 – Auditing User – developer Applications
   • GTAG 15 – Information Security Governance
   • GTAG 16 – Data Analysis Technologies
   • GTAG 17 – Auditing it Governance
   • GTAG 18 - Auditing Smart Devices
   • GTAG 19 - Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
   • GTAG 20 - Understanding and Auditing Big Data
  • Praktické pomůcky - Pomůcky pro hodnocení IT rizik (GAIT)
   • The GAIT Methodology
   • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
   • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
   • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance
  • Další Doplňkové směrnice
   • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
   • Model Internal Audit Activity Charter
 • Implementation Guidance
  • IG 1000 - Purpose, Authority, and Responsibility
  • IG 1010 - Recognition Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter
  • IG 1100 - Independence and Objectivity
  • IG 1110 - Organizational Independence​
  • IG 1111 - Direct Interaction with the Board​​
  • IG 1112 - Chief Audit Executive Roles Beyond Internal Auditing​
  • IG 1120 - Individual Objectivity​
  • IG 1130 - Impairment to Independence or Objectivity​
  • IG 1200 - Proficiency and Due Professional Care​
  • IG 1210 - Proficiency​
  • IG 1220 - Due Professional Care​
  • IG 1230 - Continuing Professional Development​
  • IG 1300 - Quality Assurance and Improvement Program​
  • IG 1310 - Requirements of the Quality Assurance and Improvement Program
  • IG 1311 - Internal Assessments
  • IG 1312 - External Assessments
  • IG 1320 - Reporting on the Quality Assurnce and Improvement Program
  • IG 1321 - Use of "Conforms with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"​
  • IG 1322 - Disclosure of Nonconformance
  • IG 2000 - Managing the Internal Audit Activity

    

  • IG 2010 - Planning

    

  • IG 2020 - Communication and Approval
  • IG 2030 - Resource Management
  • IG 2040 - Policies and Procedures
  • IG 2050 - Coordination and Reliance

    

  • IG 2060 - Reporting to Senior Management and the Board

    

  • IG 2070 - External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing​
  • IG 2100 - Nature of Work
  • IG 2110 - Governance
  • IG 2120 - Risk Management
  • IG 2130 - Control
  • IG 2200 - Engagement Planning
  • IG 2201 - Planning Considerations
  • IG 2210 - Engagement Objectives
  • IG 2220 - Engagement Scope
  • IG 2230 - Engagement Resource Allocation
  • IG 2240 - Engagement Work Program
  • IG 2300 - Performing the Engagement
  • IG 2310 - Identifying Information
  • IG 2320 - Analysis and Evaluation
  • IG 2330 - Documenting Information
  • IG 2340 - Engagement Supervision
  • IG 2400 - Communicating Results
  • IG 2410 - Criteria for Communicating
  • IG 2420 - Quality of Communications
  • IG 2421 - Errors and Omissions
  • IG 2430 - Use of "Conducted in Conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"
  • IG 2431 - Engagement Disclosure of Nonconformance
  • IG 2440 - Disseminating Results ​
  • IG 2450 - Overall Opinion​
  • IG 2500 - Monitoring Progress
  • IG 2600 - Communicating the Acceptance of Risks
  • Practice Advisories

   The Practice Advisories that supported the 2013 IPPF are still available individually. Implementation Guides have replaced Practice Advisories effective January 1, 2017.

   • 1000-1-EN
   • 1110-1-EN
   • 1111-1-EN
   • 1120-1-EN
   • 1130-1-EN
   • 1130A1-1-EN
   • 1210-1-EN
   • 1130A2-1-EN
   • 1200-1-EN
   • 1210A1-1-EN
   • 1220-1-EN
   • 1230-1-EN
   • 1300-1-EN
   • 1310-1-EN
   • 1311-1-EN
   • 1312-1-EN
   • 1312-2-EN
   • 1312-3-EN
   • 1312-4-EN
   • 1320-1-EN
   • 1321-1-EN
   • 1322-1-EN
   • 2010-1-EN
   • 2010-2-EN
   • 2020-1-EN
   • 2030-1-EN
   • 2040-1-EN
   • 2050-1-EN
   • 2050-2-EN
   • 2050-3-EN
   • 2060-1-EN
   • 2110-1-EN
   • 2110-2-EN
   • 2110-3-EN
   • 2120-1-EN
   • 2120-2-EN
   • 2120-3-EN
   • 2130-1-EN
   • 2130A1-1-EN
   • 2130A1-2-EN
   • 2200-1-EN
   • 2200-2-EN
   • 2210-1-EN
   • 2210A1-1-EN
   • 2230-1-EN
   • 2240-1-EN
   • 2300-1-EN
   • 2320-1-EN
   • 2320-2-EN
   • 2320-3-EN
   • 2320-4-EN
   • 2330-1-EN
   • 2330A1-1-EN
   • 2330A1-2-EN
   • 2330A2-1-EN
   • 2340-1-EN
   • 2400-1-EN
   • 2410-1-EN
   • 2420-1-EN
   • 2440-1-EN
   • 2440-2-EN
   • 2500-1-EN
   • 2440A2-1-EN
   • 2500A1-1-EN
 • Supplemental Guidance
  • Practice Guides - General
   • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
   • Auditing External Business Relationships
   • Internal Auditing and Fraud
   • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
   • Auditing Executive Compensation and Benefits
   • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
   • Assessing the Adequacy of Risk Management
   • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
   • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
   • Auditing the control environment
   • Interaction with the Board
   • Independence and Objectivity
   • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
   • Coordinating Risk Management and Assurance
   • Quality Assurance and Improvement Program
   • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
   • Integrated Auditing
   • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
   • Developing the Internal Audit Strategic Plan
   • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
   • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
   • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
   • Business Continuity Management
   • Talent Management
   • Internal Audit and the Second Line of Defense
   • Audit Reports
   • Engagement Planning
  • Practice Guides - Public Sector
   • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
   • Creating IA Competency in Public Sector
  • Practice Guides - Global Technology Audit Guides (GTAG)
   • GTAG 1 – Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition
   • GTAG 2 – Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success – 2nd Edition
   • GTAG 3 – Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition
   • GTAG 4 – Management of IT Auditing - 2nd Edition
   • GTAG 7 – Information Technology Outsourcing – 2nd Edition
   • GTAG 8 – Auditing Application Controls
   • GTAG 9 – Identity and Access Management
   • GTAG 10 – Business Continuity Management
   • GTAG 11 – Developing the IT Audit Plan
   • GTAG 12 – Auditing IT Projects
   • GTAG 13 – Fraud Prevention and Detection in an Automated World
   • GTAG 14 – Auditing User – developer Applications
   • GTAG 15 – Information Security Governance
   • GTAG 16 – Data Analysis Technologies
   • GTAG 17 – Auditing it Governance
   • GTAG 18 - Auditing Smart Devices
   • GTAG 19 - Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
   • GTAG 20 - Understanding and Auditing Big Data
  • Practice Guides - Guides to the Assessment of IT Risks (GAIT)
   • The GAIT Methodology
   • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
   • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
   • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance
  • Other Supplemental Guidance
   • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
   • Model Internal Audit Activity Charter

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361