28. listopad 2017

PROSINCOVÉ Fórum - 14. prosince 2017

PROSINCOVÉ Fórum pro interní auditory se uskuteční 14. prosince 2017 od 16:30 hodin v prostorách ČIIA.

Přednášející: Ing. Jiří Štěrba, Auditor ICT

Téma: "Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií  "
Cílem akce bude poskytnutí základních informací a možnosti konzultace z oblasti integrace systémů managementu ICT (ITSM - IT služby, ISMS - bezpečnost informací) a z oblasti specifik auditu integrovaného systému řízení ICT. 

Na Fórum není třeba registrace. Více informací podá paní Bubníková.


ostatní akce